Certifikáty, jakost, pojištění

Pojištění

Osvědčení o pojištění CMR

 

 CMR insurance 2019-2020 CZK

 


 

 CMR insurance 2019-2020 ENG


 

 

Pojištění

Při sjednávání pojištění využíváme pojišťovacího makléře — firmu Crossroad Credit a.s.

Členství ve sdružení

Naše firma je členem:

 • Sdružení Česmad
 • International Road Transport Union (IRU)

Ke stažení

  

 

 

 

Politika jakosti

Politika jakosti

Vedení firmy C.D.O. PRAGUE, s.r.o. se v rámci rozvoje společnosti rozhodlo vytvořit a zavést do praxe Systém managementu jakosti a environmentu podle norem ISO 9001 a ISO 14001. 

Důvodem tohoto rozhodnutí bylo zejména obstát ve stále větší konkurenci a poskytovat zákazníkům stále kvalitnější služby. Vedení společnosti si rovněž uvědomuje, že svými činnostmi ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Rozvoj společnosti je proto založen na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí, tj. na principech trvale udržitelného rozvoje. 

V souladu s tímto rozhodnutím vedení společnosti stanovilo politiku pro oblast jakosti a životního prostředí s následujícími zásadami: 

 • Vše pro potřeby zákazníka - zákazník musí být spokojený, musí mít včasné a pravdivé informace, pro zákazníka musíme být k dosažení 24 hod. denně, zákazník očekává naše návrhy a podněty ke zlepšení služeb.
 • Uplatňujeme a rozvíjíme integrovaný systém managementu.
 • Prevencí rizik a znečišťování předcházíme vzniku mimořádných událostí, které by mohly mít vliv a negativní důsledky na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a škodám na majetku.
 • Dodržujeme platné zákony a nařízení při každé své činnosti v rámci celé společnosti.
 • Trvale zvyšujeme kvalifikaci našich pracovníků a jejich připravenost na havarijní situace.
 • Vyhodnocujeme povahu a rozsah dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a na tomto základě provádíme příslušná opatření na jejich snižování.
 • Usilujeme o snižování nároků na spotřebu zdrojů, zejména v oblasti spotřeby PHM.
 • Naším cílem je zvýšení bezpečnosti na našich silnicích. Byť i jediný lidský život stojí za zvýšení pracovního úsilí všech našich zaměstnanců.
 • Komunikujeme se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracujeme se stání správou. Každý názor může být pro naši práci přínosem.
 • Všem pracovníkům zajišťujeme plnohodnotné vybavení kvalitními pracovními pomůckami.


Za plnění těchto zásad je zodpovědný každý pracovník

Ke stažení